Noslēguma konference

Rīgā, Kongresu namā, notika plaša projekta noslēguma konference. Konferencē projekta dalībnieki dalījās pieredzē par projektu metodes izmantošanu mācību procesā. Konferences dalībnieki piedalījās dažādās darbnīcās un diskusijās, ko vadīja projekta dalībnieki un pieaicināti speciālisti.
Kā projektu izstrādāt mācību stundā?
Kā integrēt mācību saturu ar projektu metodes palīdzību?
Kā rosināt skolēnu aktīvu līdzdalību mācību procesā?
Kā novērtēt skolēnu darbu projektā?
Kāda ir skolotāju un skolēnu loma projektā?
Kā projektu prezentāciju var izmantot mācību darbā?
Kā projektu izstrādi padarīt radošu?

Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes varēja gūt kādā no konferences darbnīcām. Aktīvi piedalījās un uz jautājumiem atbildēja projekta vadītāji un eksperti no Dānijas. Visu konferences laiku stendos varēja iespēja iepazīties ar skolēnu izstrādātajiem projektiem.

Atpakaļ