Mācību materiāla vides izglītībā “Upe man stāstu stāsta” izdošana

Projektā iegūtā pieredze apkopota tāda paša nosaukuma mācību materiālā vides izglītībā. Grāmata domāta dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kurus interesē aktīvas mācīšanās pieeja un projektu metode, kuri ir ieinteresēti vides izglītības darbā un meklē jaunas idejas tās īstenošanai. Vides izglītība pirmām kārtām ir attieksme un pieeja, vēlme atklāt tās kopsakarības, kas ļauj skatīt pasauli kā vienotu veselumu, to patiesi iemīlēt un līdz ar to arī izjust atbildību par to tagad un nākotnē
Grāmatas trīs nodaļās, ko izstrādājušas projekta vadītāja Inese Liepiņa, hidrobioloģe un vides konsultante Loreta Urtāne un vēsturniece Daina Lasmane, var uzzināt, ko par upi kā vienotu veselumu saka speciālisti, iepazīties ar projektu metodi kā vienu no aktīvās mācīšanās metodēm, uzzināt projekta dalībskolu pieredzi, kā arī gūt metodiskas ierosmes – konkrētu nodarbību paraugus – darbam pie upes.

Pieredzes materiāls ilustrēts ar projekta dalībnieku fotogrāfijām un zīmējumiem, grāmatas apjoms – 80 lpp.

Atpakaļ