Literatūra latviešu valodā

Liepiņa I. Ekosistēmas. R.: Bērnu Vides skola, 1997.
Grāmata domāta tiem, kas sapratuši, ka vislabāk par dabas procesiem ir mācīt ārā, par mācību grāmatu izmantojot pašu dabu. Nodarbību apraksti skolotājiem un darba lapas skolēniem palīdzēs izzināt četras Latvijai raksturīgākās ekosistēmas – upi, pļavu, mežu un piejūras kāpu.

Liepiņa I., Liepiņa L. Koki un krūmi ziemā. R.: Bērnu Vides skola, 1997.
Liepiņa I., Liepiņa L., Arājs H. Koki un krūmi vasarā. R.: Bērnu Vides skola, 1997.

Noteicējos iekļautas 60 Latvijas izplatītākās koku un krūmu sugas. Tie ir neliela formāta, bagātīgi ilustrēti un vienkārši lietojami. Vasarā koku un krūmu sugas nosaka pēc lapām, ziemā – pēc mizām un pumpuriem.

Urtāne L., Urtāns A. Kā noteikt upes tīrības pakāpi? Mācību materiāls skolotājiem. R.: Bērnu Vides skola. 1997.
Komplektā ietilpst grāmatas “Kā noteikt upes tīrības pakāpi”, “Kas ir upe?” un “Ūdens augu un dzīvnieku noteicējs”. Skolotāja grāmata būs palīgs skolotājam upes pētījumu organizēšanā. Grāmatā norādīts, kā apsekot upi, ievākt paraugus, noteikt upes tīrības pakāpi. Bērnu Vides skolā vēl aizvien bez maksas var saņemt darba lapu komplektus visai klasei!
Urtāne L., Urtāns A. Kas ir upe? Lasāmā grāmata skolēnam.
R.: Bērnu Vides skola, 1997.

Saistoši uzrakstītajā grāmatā pastāstīts, kas ir upe, kas nosaka tās raksturu, kas tajā mājo.

Urtāne L., Urtāns A. Ūdensaugu un dzīvnieku noteicējs. R.: Bērnu Vides skola, 1997.
Grāmatā ievietoti 96 visbiežāk sastopamo saldūdens bezmugurkaulnieku, kā arī 27 augstāko ūdensaugu zīmējumi un apraksti. To noteikšanai izveidota ilustrēta noteicēja atslēga ūdenī nemirkstošas laminētas lapas veidā.

Oliņa Z. Brīnums notiek… saskares vietā. Par projektu metodi mācību darbā. R: Bērnu Vides skola, 1997.
Metodisks līdzeklis dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Te var atrast atbildes uz jautājumiem – kādi ir projektu metodes plusi un mīnusi, kādi posmi jeb soļi ir projektam, idejas un ieteikumus katram projekta posmam u.c.

Oliņa Z. Mana projekta rokasgrāmata. R.: Bērnu Vides skola, 2001.
Mācību materiāls domāts 7. – 9. klašu skolēniem patstāvīgai projektu izstrādei jebkurā mācību priekšmetā. Soli pa solim aprakstīts, kā izstrādāt projektu, doti padomi un idejas labākai darba veikšanai.

Ceļasoma ’96: Metodisko materiālu krājums. R.: Bērnu Vides skola, 1997.
Teorija, nodarbību un spēļu apraksti, darba lapas par dažādām tēmām – pētījumu metode, “trasīte” skolas pārgājiena laikā, ziemas pārbaudījumi, skolas vide, nometnes organizēšana, Daugavas krastu skolu sadarbības pieredze.

"Ceļabiedru” apkopojums 1997. R.: Vides izglītotāju asociācija, 1997.
"Ceļabiedru” apkopojums 1998. R.: Vides izglītotāju asociācija, 1998.
"Ceļabiedru” apkopojums 1999. R.: Vides izglītotāju asociācija, 1999.
Fakti, viedokļi, intervijas par vides izglītību, skolu projekti Latvijā un citviet pasaulē atrodami Vides izglītotāju asociācijas un Bērnu Vides skolas izdevumā “Ceļabiedrs”. Metodiskajā pielikumā skolotājiem “Ceļasoma” - praktiskas idejas, darba lapas, spēļu un nodarbību apraksti, skolu un skolotāju pieredze.

Vai upe ir dzīva? Mācību filma. R.: Bērnu Vides skola un Vides filmu studija, 1999.
28 minūšu mācību filma par upes pētījumiem, kurus pa spēkam ir paveikt gan skolotājiem, gan dažāda vecuma bērniem. Hidrobiologi Loreta un Andris Urtāni filmā uzrunā materiāla “Kā noteikt upes tīrības pakāpi?” lietotājus, aicinot droši doties pie upes. Autori skaidro grāmatu komplekta daudzpusīgās lietošanas iespējas, demonstrē, kā strādāt ar augu un dzīvnieku noteikšanas atslēgu, skaidro noteicējā lietotos terminus.

Valsts pamatizglītības standarts. R.: IZM ISEC, 1998.
Šajā brošūrā izklāstīta valsts politika pamatizglītības satura reformai līdz 2005. gadam. Reformas būtība, ko atspoguļo Valsts pamatizglītības standarts, ir:
pāreja no liela daudzuma informācijas apguves uz prasmēm darboties ar informāciju;
praktiskai dzīvei nepieciešamu prasmju akcentēšana;
mūsdienīgu tēmu ietveršana izglītības saturā;
satura integrācija un saskaņošana starp mācību priekšmetiem.
Tas ir pirmais dokuments, kas aptver veselu izglītības pakāpi un nosaka, kādam jābūt skolas beidzējam.

Bibliotēkas

Krietni vien plašāks literatūras klāsts par vides izglītību atrodams bibliotēkās. Iesakām divas – Zaļo bibliotēku (www.zb-zeme.lv) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bibliotēku.

Zaļā bibliotēka
www.zb-zeme.lv
Zaļā brīvība, ZB
Meža iela 4, Rīga, LV 1048
Tel., fakss: 7613806
e-pasts: zeme@latnet.lv

VARAM bibliotēka
Peldu iela 25, 106. telpa, Rīga, LV 1494
Tel.: 7026562, fakss: 7820442
e-pasts: biblioteka@varam.gov.lv

VARAM bibliotēka apkopo materiālus par vides aizsardzību un ar to saistītiem jautājumiem. Lielākā daļa materiālu ir svešvalodās: vides stāvoklis pasaulē kopumā, Eiropā, atsevišķās valstīs; dažādu valstu ziņojumi par klimata izmaiņām, bioloģisko daudzveidību u.tml. Bibliotēkā var iepazīties ar VARAM sagatavotajām publikācijām. Sākot ar 2000. gadu, tiek veidots elektroniskais katalogs, izmantojot IIS Alise (pagaidām izmantojams tikai bibliotēkā uz vietas). Materiālus var saņemt arī lietošanai uz mājām. Lai pierakstītos bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Bibliotēkā ir iespēja arī materiālus nokopēt (nelielu lpp. skaitu). Bibliotēkā tiek gaidīti visi interesenti darba laikā no pulksten 10 līdz 17, bet ieteicams pirms tam piezvanīt un pieteikties.

Jūs vēlaties ieteikt citas grāmatas un bibliotēkas? Veidosim noderīgās literatūras sarakstu kopīgi!
E-pasts atsauksmēm un papildinājumiem: inese@bvs.parks.lv