Lapas latviešu valodā

Latvijas vides un izglītības institūcijas

http://www.varam.gov.lv
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

http://www.vvi.vdc.lv/
Vides valsts inspekcija.
Inspekcija veic normatīvo aktu izpildes valsts kontroli un uzraudzību vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā visā Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča Latvijas ekonomiskajā zonā, teritoriālajos ūdeņos un iekšējos ūdeņos, kā arī uzrauga reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes un valsts rezervātu un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vides inspektoru darbu.

http://www.varam.gov.lv/ivnvb/default.htm
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs.
Birojs organizē paredzēto saimniecisko darbību ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, veido un uztur attiecīgo datu bāzi.

http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/
Valsts ģeoloģijas dienests.
Dienests nodrošina zemes dzīļu resursu racionālu izmantošanu un aizsardzību.

http://www.teici.lv/
Teiču dabas rezervāts.

http://www.vdc.lv/
Latvijas Vides aģentūra īsteno valsts politiku vides, t.sk. dabas aizsardzības, informācijas nodrošinājuma jomā.

http://www.kemeri.vdc.lv/
Ķemeru Nacionālais parks.

http://www.meteo.lv/
Valsts Hidrometeoroloģijas pārvalde.

http://www.gnp.lv/
Gaujas Nacionālais parks.

http://www.jvp.vdc.lv/
Jūras vides pārvalde.

http://www.biosfera.lv
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Mācību materiāli

http://www.liis.lv/kasirupe
Kas ir upe?
Sazarotās un rūpīgi izveidotās interneta taciņas vedina laukā – pētīt tuvējo upi. Speciālistu atbildes uz jautājumiem par upes gultni un straumi, augiem un dzīvniekiem, kas tajā mīt, ūdens kvalitāti un piesārņojumu. Mājas lapā ietilpst arī bagātīgi ilustrēts ūdensdzīvnieku un ūdensaugu noteicējs.

http://www.liis.lv/enerģija/
Enerģijas projekts – informācija internetā.
Kā atrast informāciju internetā? Uz šo jautājumu atbildi palīdz rast BVS izstrādātais mācību materiāls. Mājas lapa var noderēt dažādu projektu izstrādes gaitā pamatskolas un vidusskolas skolēniem.

http://www.liis.lv/gpt/
Gaisa pētnieku tīmeklis.
Mācību projekts vides izglītībā 7. - 12. klašu skolēniem, kurus interesē dabaszinību priekšmeti un informācijas tehnoloģijas. Skolēni veic pētījumus, lai noteiktu gaisa kvalitāti.

Par Latvijas upēm

http://kayak.unitree.lv/html/lv/rivers/
Par smaiļošanai piemērotām upītēm.

http://www.copeslapa.lv/
Informācija makšķerniekiem un ūdenstūristiem. Īsi apraksti par upēm, ezeriem, zivīm.

http://www.vertikalex.lv/
78 ūdenstūrismā izmantojamu Latvijas upju apraksti un citas ūdenstūristam noderīgas ziņas.

Citi

http://www.ltg.lv/
Latvijas ceļvedis. Īss apraksts, karte.

http://www.liis.lv/vi/
Bagātākais interneta resursu apkopojums par vides izglītību latviešu valodā. Resursi sakārtoti pa tēmām “datu bāzes”, “vides izdevumi”, “organizācijas”, “interaktīva mācīšanās”, “vides projekti internetā”, “stundu plāni”, “nodarbību apraksti”.

Lapas angļu valodā

Vides izglītības institūciju un organizāciju mājas lapas

http://www.naaee.org/
Ziemeļamerikas Vides izglītotāju asociācija.

http://www.wwf.org/
Pasaules Dabas fonds.

http://seeh.spl.org/
Sietlas vides izglītotāju mājas lapa. Idejas skolotājiem un skolēniem vides izglītībā tuvākajā apkaimē saistībā ar mācību standartiem.

http://www.epa.gov
ASV Vides aizsardzības aģentūra.

http://www.cee-ane.org/
Antioch England Institute vides izglītības centrs.

http://www.nwf.org/kids/
National Wildlife Federation.
Lappusīte bērniem.

http://www.field-studies-council.org/
The Field Studies Council.
Vides izglītības centru tīkls Lielbritānijā, kas organizē lauku pētījumu nodarbības, kursus, seminārus.

http://www.rivers.gov.au/ramblers/index.htm
River Ramblers.
Izglītības lapa sākumskolas skolēniem un viņu skolotājiem. Informācija un izglītības aktivitātes, kas saistītas ar Austrālijas upju saglabāšanu un upju ainavu atjaunošanu.

Katalogi un resursi

http://vlib.org
Virtuālā bibliotēka.

http://www.igc.org/green/resources.html
Global Rivers Environmental Education Network – GREEN.
Vides izglītībai un ūdenim veltīts katalogs.

http://public.spl.org/seeh/abouttree.htm
Katalogs par vides izglītības resursiem internetā.

http://www.epa.gov/students/water.htm
ASV Vides aizsardzības aģentūras lapa, kas veltīta ūdenim.

http://www.enn.com/
Environmental News Network. Jaunākā informācija par vidi.

http://magma.nationalgeographic.com/education/index.cfm
Žurnāla National Geographic izglītības lapa.

http://maps.grida.no/baltic
Baltic Environmental Atlas.
Baltijas vides atlants. Lapā atrodamas Baltijas reģiona kartes statistikas dati.

http://www.education-world.com/
Great Sites for Teaching About.
Stundu plāni, izglītojoši raksti skolotājiem par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu klasē.

http://www.angelfire.com/mo/sassafrassgrove/
Resursi bērna skološanai mājās.

http://ga.water.usgs.gov/edu/
Water Science for Schools
Ūdens zinātne skolās – attēli, dati, kartes, interaktīvi uzdevumi.

http://www.cee-ane.org/
ANE Library Support Page for the Center for Environmental Education.
Katalogs par vides izglītību internetā.

Projektu vadīšana

http://www.newhorizons.org/gng_steps.html
Kā vadīt vides izglītības projektu?
Līdzīgi un interesanti projekti

http://www.4j.lane.edu/partners/eweb/ttr/ttr.home.html
Divu upju stāsts – sadarbības projekts starp skolu un vietējām energoražošanas firmām. Skolēni mācās par upju baseiniem, enerģijas ražošanu, ekoloģiju, klimatu un savstarpējo iedarbību.

http://www.araratcc.vic.edu.au/users/web/labsalive/
Dabaszinātņu projekts, kas piedāvā milzum daudz eksperimentu un nodarbību.

http://www.iearn.org/
I*EARN — the International Education and Resource Network.
Starptautisks izglītības resursu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 4000 skolu no vairāk nekā 90 valstīm.

http://www.scienceacross.org/english/main/index.asp
Science Across The World.
Starptautiska programma, kurā piedalās 50 valstis. Programma piedāvā iesaistīties dažādu vides problēmu izpētē, apmainīties ar informāciju, sniedz informācija par dažādiem vides aspektiem.

Vai jūs zināt citas noderīgas mājas lapas? Aicinām veidot noderīgo saišu sarakstu kopīgi!
E-pasts atsauksmēm un papildinājumiem: inese@bvs.parks.lv