Skola Ērgļu vidusskola, 9. b klase
Projekts Ūdens un sadzīves ķīmija
Ķīmija Natālija Mika

Projekta dalībnieki noteica piesārņojuma pakāpi Ogres upē, mērīja straumes ātrumu un rezultātus atzīmēja kartē.
Lai noskaidrotu, kā augi reaģē uz dažādu piesārņojumu ūdenī, skolēni audzēja sīpolus, pievienojot ūdenim dažādus piesārņotājus. Vislabāk auga tie sīpoli, kuru ūdenim bija pievienots mazgāšanas līdzeklis.
Projekta ietvaros skolēni  sintezēja vielu "Bumbieru aromāts" un ar "Skitlles" konfektēm krāsoja dziju.

Projekts Augi un dzīvnieki Ogres upē un tās krastos
Bioloģija Baiba Kaļva

Projekta dalībnieki vēlējās iepazīt zivis, kas dzīvo Ogrē, un uzzināt labākās makšķerēšanas vietas, kā arī izpētīt bebru populāciju Ogrē un tās pietekās un iepazīt  augu sugas Ogres upē.
Aptaujājot makšķerniekus, skolēni uzzināja apmēram 10 labākās  zivju vietas un iezīmēja tās kartē.
Pārgājienā gar upi skolēni atklāja, ka vairāku koku apkārtmērs Ogres krastos Ērgļu apkaimē  pārsniedz 3 m.
Projekta rezultātus apkopoja kartē.

Skolēni projekta ietvaros izgatavoja jautājumu un atbilžu spēli "Zivs".
No kartona izgriež zivs formu. Zvīņu vietā ir nelielas kartītes. Katrai jautājumu un atbilžu grupai ir savas krāsas kartītes: zaļās – jautājumi par augiem, zilās – par dzīvniekiem, brūnās un oranžās – par upi. Spēles noteikumi ir ļoti vienkārši. Jāizvelk kartīte ar jautājumu un jāmēģina atbildēt, ja neizdodas, jāmeklē kartīte ar pareizo atbildi  pretējā spēles malā starp attiecīgās krāsas "zvīņām".

Projekts Ērgļu HES
Ģeogrāfija Antra Grīnberga

Skolēni pētīja spēkstacijas Ērgļu tuvumā. Uzzinot par ieceri pirms Brāžu krācēm būvēt HES, skolēni aptaujāja cilvēkus, ko viņi domā par šo ideju.
Skolēni sagatavoja aprakstu par mazajām upītēm – Valolu, Meltni, Skolu, Nāružu, Vēģerupīti jeb Akmeņupīti, Varavīksnīti un Dzirnavupīti.
Projekta grupa uzņēma filmu "Ogre mana stāstu stāsta", kas stāsta par Velnagrāvi uz Naružas upes, akmeņu kritumu uz Vēģerupītes, par hidroelektrostaciju un mazajām Ogres pietekām. Filmā skolēni iejūtas teicēju,  tūristu un pat ziņkārīgu skatītāju lomās.

Pēc Braku muzeja vadītājas uzaicinājuma Ērgļu skola papildināja projekta izstādi un  izveidoja izstādi par ūdeņiem Ērgļu apkaimē, kuras sagatavošanā piedalījas teju vai visa skola.