Skola Ieriķu pamatskola, 7. klase
Projekts Šķēršļu josla gar Amatu
Sports Ināra Ikauniece

"Amatas krastos atrodas daudz interesantu dabas objektu, kurus iespējams apskatīt, tikai dodoties pārgājienā. Ar šo projektu mēs vēlējāmies popularizēt tūrisma taku Melturi – Zvārtas iezis un padarīt daudzveidīgākas sportiskās aktivitātes Amatas krastā."

Projekta ideja – izveidot šķēršļu joslu gar Amatu un organizēt sporta dienu.
Projekta dalībnieki, gatavojot sporta dienu, tikās ar pagasta sporta svētku organizatoru (viņš katru gadu rīko pagasta sporta svētkus pie Zvārtas ieža), rakstīja sporta dienas nolikumu, plānoja tiesnešu darbu un šķēršļu joslu, zīmēja tās skices, mācījās siet tūristu mezglus, no dabīgiem un mākslīgiem materiāliem veidoja šķēršļus, kas būtu piemēroti arī sporta stundām.
Sporta dienu, kurā piedalījās 8. klases skolēni, dokumentēja fotogrāfijās un videofilmā.

Projekts Saimnieciskā darbība Amatas krastos
Bioloģija Vallija Skromāne
Geogrāfija Vallija Skromāne

Projekta dalībnieki pētīja saimniecisko darbību un atsevišķus uzņēmumus Amatas krastos.
Atbildes bērni meklēja bibliotēkā, pārgājienos, ekskursijās uz valsts un privātsaimniecību. Divus uzņēmumus – zivju audzētavu "Kārļi" un hoteli "Melturi" – skolēni iepazina tuvāk, intervēja arī šo uzņēmumu vadītājus.
Secinājums: cilvēki prot saimniekot arī tā, lai gūtu labumu sev un vienlaikus nenodarītu pāri dabai. Piemēram, zivju audzētavā katru gadu izaudzē 4 līdz 4,5 miljonus lašu mazuļu, papildus – arī taimiņus un foreles.

Projekts Amata dzejā un nostāstos
Angļu valoda Sandra Purmale

Skolēni sagatavoja bukletu par Amatu folklorā un dzejā. Projekta ietvaros darbojās  kā novadpētnieki – izveidoja anketu un intervēja ievērojamus cilvēkus, kuru dzīve ir saistīta ar Amatu.