Skola Jaunsilavas  pamatskola, 6. klase
Projekts Jaunā muiža
Krievu valoda Ligita Upeniece
Ģeogrāfija Maija Ancāne
Bioloģija Vija Māsāne

Muižas apkaimē ir daudz dabas un vēstures objektu, kuri interesēja skolniekus. Kāda izskatījās muiža savos ziedu laikos? Kā dzīvoja cilvēki?
Projekta dalībnieki Jaunās muižas apkārtnē izveidoja izziņas un pārbaudījumu trasīti, kuru vēlāk izgāja sākumskolas skolēni, skolotāji un viņu vecāki.  
Trasītē iekļauti ievērojamākie dabas un kultūrvēsturiskie objekti muižas apkaimē, apspēlētas ar muižu saistītas vēsturiskas personas – barons Korfs, prezidents Kārlis Ulmanis, muižas pārvaldnieks un dārznieks. Skolēni iecerējuši sagatavot nakts trasīti arī pamatskolas klasēm.
Veidojot trasīti, skolēni pētīja gan muižas vēsturi, tās kādreizējo īpašnieku baronu Korfu dzimtu, gan arī muižas apkārtni. Zīmēja apkārtnes plānu. Daugavā pētīja ūdensdzīvniekus, muižas apkaimē – augus un dzīvniekus. Sacerēja domrakstus –  leģendas par muižu.