Skola Pumpuru vidusskola, 6. klase
Projekts Liela upe – mana upe
Bioloģija Vēsma  Vijupe
Latviešu valoda un  literatūra Dzintra  Janisela
Ģeogrāfija Ligija Ķemere

Projekta ietvaros skolēni grupās vai individuāli pētīja šādas tēmas:
upes uzvārdi - galarezultātā sastādīts ilustrēts uzvārdu katalogs;
Lielupes makets no "Makrofleks" putām;
floristikas kompozīcija "Lielupe naktī";
ūdens pH mērījumi dažādās Lielupes vietās;
cilvēku domas par Lielupi (interviju apkopojums);
gobelēns no upes izskalotiem materiāliem;
upe literārajos darbos (dzejoļos, pasakās, teikās).