Skola Ķoņu pamatskola, 6. klase
Projekts Upe un daba
Bioloģija Ņina Zagaine
Ķīmija Ņina Zagaine

Skolēni pētīja sauszemes dzīvniekus upes krastos, kā arī  ūdensaugus un ūdensdzīvniekus. Vēroja izmaiņas dažādos gadalaikos, noteica ūdens kvalitāti Rūjā. Aptaujāja vietējos iedzīvotājus par sauszemes dzīvniekiem.

Projekts Upe un māksla
Vizuālā māksla Aiga Stiebre

Projekta dalībnieki apzināja Ķoņu apkārtnē dzīvojošos māksliniekus. Vairums no viņiem ir gleznotāji, viens – metālmākslinieks.  Skolēni pētīja, kā mākslinieku darbos atspoguļota upe, un, izmantojot dažādas tehnikas, veidoja paši savas miniatūras. Savāktos materiālus par māksliniekiem skolēni  apkopoja un noformēja.

Projekts Upe kā dzīve plūst un plūst,  vārdi kā tilti vieno mūs
Latviešu valoda
un literatūra
Agrita Gruzdiņa

Projekta dalībnieki devās pārgājienā gar Rūjas upi posmā starp divām dzirnavām. Iecere – izpētīt laivu brauciena iespējas.  Noskaidroja, ka Ķoņu dzirnavu īpašnieki būtu ar mieru organizēt maltīti šī maršruta ceļotājiem. Pārgājiena laikā skolēni rakstīja sajūtu gleznas un pārgājiena dienasgrāmatas.
Projekta dalībnieki izveidoja divas loto spēles "Ievērojamākie cilvēki Rūjas krastos" un "Ievērojamākie dabas objekti Rūjas krastos".