Skola E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola,
6. a klase
Projekts Daugavas tūrisma un atpūtas vietas Lielvārdē
Bioloģija Regīna Gribuste
Latviešu valoda un
literatūra
Laima Prekele
Vizuālā māksla Irēna Arāja

"Lielvārdē ir dažādi tūrisma apskates objekti, bet Daugavu par tādu neuzskata."
Aptaujājot lielvārdiešus, skolēni atklāja, ka vietējie iedzīvotāji reti atpūšas pie Daugavas, ka viņi to gribētu darīt, bet trūkst labiekārtotu vietu. Tādēļ projekta dalībnieki nolēma iekārtot atpūtas vietu pie Daugavas.
Bioloģijas stundās viņi pētīja dabas daudzveidību Lielvārdē; literatūras stundās, vērīgi ielūkojoties dabā, rakstīja tēlojumus par Daugavu dažādos gadalaikos. Visu dzirdēto un redzēto attēloja vizuālās mākslas stundās.
Izpētot Daugavā atrastos ūdensaugus un dzīvniekus, skolēni noskaidroja, ka ūdens Daugavā pie Lielvārdes ir gana tīrs, lai tajā  peldētos. Daugava ir pievilcīga makšķerniekiem.
Projekta galarezultāts ir atpūtas vietas makets, karte un apskatāmo objektu saraksts. Priekšlikums: izveidot atpūtas vietu pie Daugavas apmēram 100 m no skolas.