Skola Naukšēnu vidusskola,  6. klase
Projekts Ūdens kvalitāte Rūjas upē
Bioloģija Irēna Solovjova
Ģeogrāfija Irēna Solovjova

Lai noskaidrotu, vai Rūjā var peldēties, skolēni pētīja piesārņojuma pakāpi dažādās Rūjas vietās. Pēc tam skolēni zīmēja skices plakātiem, kuros apsekotās vietas ieteiktas kā tīras, tātad – drošas.
Skolēni iepazinās arī ar Naukšēnu centra  notekūdeņu sistēmu: kā tos novada uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, eskursijā izpētīja, kā darbojas attīrīšanas iekārtas.

Projekts Vēsturiskie un saimnieciskie objekti Rūjas krastos
Vēsture Indra Aģe

Projekta dalībnieki vāca rakstus un fotomateriālus par celtnēm un ainavām Naukšēnos un tuvākajā apkārtē par laiku no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām. Dažos gadījumos pētīja arī ainavu izmaiņas. Šīs vietas fotografēja un salīdzināja ar senākajām fotogrāfijām vai avīžu un grāmatu materiāliem.
Projekta ietvaros sāka veidot atpūtas vietu Kābeles pilskalnā.

 

Projekts Sveiki, Rūja!
Latviešu valoda un literatūra Baiba Purmale

Projekta grupa uzrakstīja un iestudēja 20 minūšu garu lugu par Rūju, kurā darbība vijas ap labas peldvietas ierīkošanu Rūjas upes karstā. Galvenā varone ir upe, taču savs vārds peldvietas jautājumā sakāms arī upes iemītniekiem un cilvēkiem.