Skola Riebiņu vidusskola, 7. a klase
Projekts Feimanka – no iztekas līdz ietekai
Ģeogrāfija Silvija Nikolajeva
Bioloģija Ingrīda Leitāne
Ķīmija Anna Leitāne

Feimankas upes kompleksa izpēte. Feimanka kā mazs strautiņš iztek no Feimaņu ezera. Apvidus stipri purvains. Feimanka ir 74 km gara, pēc regulēšanas tās garums ir sarucis līdz 66,5 km.
Projekta dalībnieki gribēja noskaidrot, kā mainās upe no iztekas līdz ietekai, iepazīt pārmaiņas, ko radījusi upes regulēšana. Skolēni pētīja sateces baseinu ūdensaugus un dzīvniekus, pētīja, kā mainās augu un dzīvnieku valsts dažādās upes vietās – pie iztekas, pie Riebiņiem, pie Šķilteru ūdenskrātuves un pie ietekas Dubnā. Noteica ūdenšķirtnes un sateces baseina robežas. Pētīja apvidus vēsturi un zemes izmantošanu Feimankas upes krastos.
Upes izpētes rezultāti apkopoti bukletā.