Skola Rozēnu pamatskola, 4. klase
Projekts Ceļojums no Staiceles līdz Rozēniem pa Salacas krastu
Latviešu valoda un
literatūra
Astrīda Ozola
Dabaszinības Dace Priekule
Mājturība Valentīna Šisto

Projekta dalībnieki darināja10 km gara Salacas posma (Staicele - Rozēni) maketu. Uzsvars uz upes krastā esošajām celtnēm. Ceļojums pasniegts kā ūdenī iekrituša čiekura piedzīvojumi, būtībā literāras pasakas un maketa apvienojums.
Skolēni vāca materiālus par dabas un cilvēku radītiem objektiem, cilvēkiem un vēstures notikumiem.

Sākotnējā iecere par izziņas spēles izveidošanu nav īstenojusies.
Finansiāli (papīrs, līme, fotomateriāli, transorta izdevumi) projektu atbalstīja pašvaldība.
Projekts prasmīgi integrēts mācību saturā. Skolēni veidoja celtņu maketus, sacerēja tekstus un rakstīja tos ar datoru, zīmēja, aplicēja, veica matemātiskos aprēķinus. Tomēr liela daļa darba tika paveikta audzināšanas stundās un pēc stundām. Apmēram nedēļu projekta dalībnieki strādāja arī vasarā.