Skola Rudzātu vidusskola, 6. klase
Projekts Ošas upe
Bioloģija Veneranda Zalāne
Veselības mācība Iveta Pastare
Latviešu valoda un literatūra Lilita Rudzāte

Projekta dalībnieki no dažādiem aspektiem iepazina upi: noteica straumes ātrumu, ūdens krāsu, smaržu, pētīja upes gultni, ūdensdzīvniekus un augus, tuvāk iepazina bebru dzīves vietas un paradumus; apzināja kulturvēsturiskos objektus upes tuvumā; apskatīja Ošas polderi; intervēja interesantus cilvēkus, kas dzīvo Ošas tuvumā – uzņēmīgus lauksaimniekus un daudzbērnu ģimenes. Zīmēja upi un veidoja kompozīcijas no upes krastā atrastajiem materiāliem. Apzināja apvidvārdus, iepazinās ar folkloras materiāliem par ūdeņiem, sacerēja pasakas un dzejoļus. Izdeva "Ošas avīzi".