Skola Salas vidusskola,  7. klase
Projekts Ziemeļsusēja – vakar, šodien, rīt
Ģeogrāfija Inga Ozoliņa
Bioloģija Daina Sondore
Bioloģija Pārsla Stirna
Ķīmija Daina Sondore

Skolēni izstrādāja pētniecības darbus: Ziemeļsusējas ģeogrāfija; Ziemeļsusējas augi un dzīvnieki; Ziemeļsusējas HES; Cilvēki un notikumi Ziemeļsusējas krastos; Saimnieciskā darbība Ziemeļsusējas krastos; Ūdens kvalitāte Ziemeļsusējā.
Projektu ietvaros no māla izveidoja  maketu "Ziemeļsusējas HES", sagatavoja fotoizstādes "Tilti pār Ziemeļsusēju" un "Interesantākais Ziemeļsusējas krastos", kā arī  apģērbu kolekciju "Ziemeļsusējas motīvi".