Skola Salaspils 1. vidusskola
Fizika Regīna Melnace
Bioloģija Diāna Šķēle
Latviešu valoda un
literatūra
Laima Pamiljane

Skolēni sadalījās septiņās projekta apakšgrupās, un katra grupa izstrādāja savu projektu:
"Kā zemes dvēsele šalc Daugava...";
"Silta saulaina diena" – galda spēle par upes dzīvi, tautasdziesmas, dzejoļi par Daugavu, ticējumi;
"Ūdenszāles" – apgleznoja klases sienu "Upe šķērsgriezumā un tajā augošie ūdensaugi";
"Smiltis" – zīmējums no smiltīm;
"Skaista ainava" – plakāts, fotogrāfijas;

"Laivas, kuģi" – pētīja kuģniecības attīstību Latvijā. Izveidoja strūgas un kuģa maketu, zīmēja plākātu, izdomāja senlaicīgu vēstījumu, kuru ievietoja pudelē;
"Ūdens" – iepazinās ar Rīgas Mušiņmakšķernieku biedrību un tikās ar   zivju inspektoru. Apkopoja informāciju par zivīm, izveidoja uzskates materiālu ar zivīm un ūdensaugiem,  sastādīja krustvārdu mīklas.
Visas grupas sastādīja spēles par savām projekta tēmām.

Projekta dalībnieki apmeklēja Daugavas muzeju, mācījās strādāt ar kartotēku, katalogu.
Dalībnieki piedalījās nometnē Doles salā.
Par projektu Salaspils mākslas salonā bija fotoizstāde.