Skola Šķibes pamatskola, 7. a klase
Projekts Auces upes biocenozes raksturojums
Ģeogrāfija Veneranda Ārmane
Bioloģija Valda Silantjeva
Bioloģija Anna Kačkane
Ķīmija Valda Silantjeva

Lai izpētītu Auces upes biocenozi, projekta dalībnieki meklēja un noteica ūdensdzīvniekus un augus, noteica ūdens skābuma (pH) līmeni, apmeklēja "Nākotnes" centra attīrīšanas iekārtas, iepazinās ar to darbību, pārliecinājās, cik tīru ūdeni iepludina upē. Skolēni 6 vietās mērīja upes dziļumu un platumu, straumes ātrumu, aprēķināja ūdens caurplūdi un upes šķērsgriezumu. Skolēni secināja, ka ūdens Aucē ir vāji piesārņots un pH līmenis ir 7, t.i., normāls. Projekta gaita dokumentēta fotogrāfijās.