Skola Skultes pamatskola, 6. klase
Projekts Ģeometrija pie upes
Ģeometrija Svetlana Mogiļnaja
Bioloģija Alīna Lukša
Angļu valoda Renāte Brunavska

Neriņa ir maza upe – ja labi pacenšas, tai var arī pārlēkt pāri, taču arī tai ir enerģija.
Skolēni izstrādāja Skultes hidroelektrostacijas projektu. Lai izrēķinātu HES potenciālo jaudu, skolēni mērīja Neriņas platumu, dziļumu, straumes ātrumu un caurteci. Pēc tam veica aprēķinus. Secinājums: celt jau var, bet ekonomiskā lietderība ir maza. Naudas arī nepietiek.
Skolēni aptaujāja arī vietējos iedzīvotājus, vai viņi upīti uzskata par piesārņotu.