Skola Stružānu pamatskola, 7., 8. klase
Projekts Mozičas fauna un flora
Vizuālā māksla Margarita Začevska

Projekta dalībnieki veidoja vitrāžas un darbus aplikācijas tehnikā, kā arī gleznoja.  Projekts noslēdzās ar darbu  izstādi, un tagad vitrāžas rotā skolas fasādi.

Projekts Leksikas īpatnības Mozičas krastos
Latviešu valoda un literatūra Ērika Stūris

Skolotāju interesē senās, nepārveidotās vārdu formas, kas saglabājušās Latgalē. Projekta laikā skolēni iepazinās ar latgaliešu fonētikas īpatnībām un transkripciju. Intervēja vecus cilvēkus, sarunas pierakstīja vai ieskaņoja. Projekta dalībnieki atklāja, ka Mozičas krastos runā vismaz trīs dažādās izloksnēs, un secināja, ka vismazāk īpatnējas leksikas ir īpašības vārdos, visvairāk – darbības vārdos. Secināja arī, ka daži latgaliešu vārdi zuduši gan no vārdnīcām, gan gados jaunāku cilvēku aktīvo vārdu krājuma. Kartē atzīmēja ciemus un sādžas, kas atrodas Mozičas krastos.

Skolotājas mudināti, skolēni veidoja seno vārdu kartotēku. Kartotēkā ir trīs dažādu krāsu kartītes: sarkanas – lietvārdi, dzeltenas – īpašības vārdi, zaļas – darbības vārdi. Katrā kartītē norādīts: intonācijas, kas raksturīgas augšzemnieku   dialektam; Vecstrūžāni – vieta, kur vārds pierakstīts; parička – vārda pārnesums literārajā valodā; ~ parička – vārda transkripcija, t.i., kā to izrunā konkrētajā vietā; 'jāņoga' – vārda nozīme; šudiņ laseišu paričkys – vārda lietojums teicēja runā; JS 2000 – pierakstītāja iniciāļi un pierakstīšanas gads; LVSV 300. lpp. – vārda atrašanās vai neesamība "Latviešu valodas sinonīmu vārdnīcā".

 

Projekts Možicas fauna un flora
Bioloģija Vija Armuška

Skolēni pētīja un noteica ūdensdzīvniekus un augus, mērīja upes dziļumu, platumu, staumes ātrumu. Secināja, ka upe ir dzīva un tīra: tajā dzīvo pat vēži.