Skola Valmieras 5. vidusskola, 6. b klase
Projekts Gauja un "Valmieras puikas"
Latviešu valoda un literatūra Aiva Žagariņa

Projekta ideja – iepazīties ar literārajiem darbiem, kuros minēta Gauja, un veidot Gaujas literāro raksturojumu.
Skolēni iepazinās ar folkloras un daiļliteratūras darbiem, kuros minēta Gauja, taču, atlasot materiālus, skolēni nolēma sīkāk pētīt Pāvila Rozīša romānu "Valmieras puikas".
Lasot romānu, skolēni  skaitīja, cik reižu tajā ir pieminēta Gauja – izrādās 154 reizes – ,un meklēja citātus, kuros aprakstītas konkrētas vietas pilsētā un Gaujas krastos.
Skolēni vāca gadsimta sākuma fotoattēlus ar romānā minētajām vietām.
Salīdzinot pilsētu, kāda tā ir aprakstīta romānā un kāda - tagad, atklājās interesanti fakti, piemēram, romāna laikos, t.i., 20. gadsimta sākumā, tilts pār Gauju ticis apsargāts, ne katram bijis ļauts to izmantot, savukārt uz Gaujas un Dzirnavu ezeriņa, kas atrodas netālu no skolas, ziemās bijušas slidotavas.

 

Projekts Dzīvais un nedzīvais Gaujā
Bioloģija Maruta Berģe

Projekta grupa pētīja Gaujas pieteku Rātsupīti un Gauju Valmieras robežās. Novērtēja upju krastu tīrību un pēc ūdensaugiem un dzīvniekiem noteica ūdens tīrību. Veidoja vaboļu un tauriņu kolekciju, sagatavoja herbāriju. Iepazinās ar Valmieras Vides reģionālās pārvaldes darbu. Galvenā mikrobioloģijas speciāliste A. Onkele palīdzēja noteikt Rātsupītē atrastos ūdensdzīvniekus un augus. Skolēni noskaidroja, ka ūdens Rātsupītē ir vidēji piesārņots.

Projekts Gauja Valmieras pilsētā
Ģeogrāfija Daila Ranše

Projekta grupa gatavoja ceļvedi "Ko redzēsiet Gaujas krastos Valmierā?".

Valmiera ir vienīgā pilsēta, kurai Gauja tek tieši cauri, sadalot pilsētu divās daļās. Pēc kartes skolēni noteica upes novietojumu pilsētas teritorijā. Pēc tam devās ekskursijā gar upi – fotografēja ievērojamākos objektus. Vēlāk skolēni mēģināja noskaidrot, kā katrs objekts  ieguvis savu nosaukumu. Pētot dažādus informācijas materiālus, skolēni secināja, ka iegūt izsmeļošu informāciju nemaz nav tik viegli. Informāciju un palīdzību meklēja arī pie vecākiem.
Skolēnus pārsteidza, cik maz viņi zina par vietu, kas ir tik tuvu. Sadarbojoties ar projektu grupu "Valmieras puikas", bērni apzināja un fotografēja romānā pieminētos objektus.