Skola Vīpes pamatskola, 5. klase
Projekts Neretas upes tilti stāsta
Angļu valoda Biruta Kalniņa
Vizuālā māksla Ruta Kriščūne
Matemātika Marija Zarāne

Vīpes pagastā Neretas abus krastus savieno pieci tilti. Projekta gaitā skolēni tos pētīja un aprakstīja. Uzbūvēja arī tilta maketu. Cik iespējams, no literatūras, vēstures materiāliem un cilvēku stāstījumiem bērni vāca informāciju par visiem pieciem tiltiem. Pēc tam tos izmērīja un iepazinās ar tiltu konstrukcijām.
Skolēni veica pētījumu: cik un kādi transporta līdzekļi šķērso tiltus, analizēja datus un noteica tiltu nozīmīgumu. Modelēja situāciju: ja kāds no tiltiem būtu slēgts, pa kuriem ceļiem to varētu apbraukt.