Bērnu Vides skolas (BVS) vīzija ir plašākas sabiedrības iesaistīšanās vides saglabāšanā nākamajām paaudzēm. To BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā, atbalstot mācīšanos ārā, reālajā vidē, iesaistot visas sajūtas.

Ar Jūsu atbalstu BVS:

  • organizēs bezmaksas kursus skolotājiem saistošu un motivējošu mācību metožu apgūšanai ar ilgtspējīgu attīstību saistītās tēmās;
  • dos iespēju skolotājiem un skolēniem piedalīties GLOBE starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, stiprinot zinātniskās izziņas un sadarbības prasmes;
  • rīkos izglītojošas radošās darbnīcas publiskos pasākumos, veicinot plašākas sabiedrības informētību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Bērnu Vides skolu varat atbalstīt:

  • daloties ar informāciju tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos;
  • darbojoties kā brīvprātīgais BVS organizētajos pasākumos;
  • ziedojot jebkuru summu organizācijas mērķu īstenošanai.

Bērnu Vides skola ir sabiedriskā labuma organizācija un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides.

Ar jūsu atbalstu 2023. gadā:

  • 4 skolotāji no 4 Latvijas skolām piedalījās GLOBE Eiropas un Eirāzijas Reģionālajā konferencē Rīgā 16.-20. oktobrī;
  • 1 skolotāja un 3 skolēni no 1 Latvijas skolas piedalījās GLOBE Mācību ekspedīcijā Tartu, Igaunijā 7.-10. augustā.

Paldies!

Norēķinu rekvizīti ziedojumiem

Reģistrācijas numurs 40008002940
Adrese: Ģertrūdes iela 16-14, Rīga, LV-1011
Norēķinu konts: LV45HABA000140J046933
Banka: a/s Swedbanka
Bankas kods: HABALV22

Jaunums! Ziedot tagad var pavisam viegli arī ar Mobilly starpniecību šeit.

Mobilly ziedojumu paka10241024 1